TXANDAK AUZOLANEAN BETETZEN LAGUNTZEN GAITUZU?

Idatzi / Escribe: hsftxandak@gmail.com

[zein txanda, zenbat pertsona, izen-abizenak eta tlf zenbakiak]

[qué turno, cuántas personas, nombre y apellidos y números de teléfono]

AUZOLANEAN, LORTUKO DUGU!

BETETAKO TXANDAK / TURNOS COMPLETADOS [0/0]


UZTAILAK 7 DE JULIO


UZTAILAK 8 DE JULIO


UZTAILAK 9 DE JULIO


UZTAILAK 10 DE JULIO


UZTAILAK 11 DE JULIO


UZTAILAK 12 DE JULIO


UZTAILAK 13 DE JULIO


UZTAILAK 14 DE JULIO